Vandskade

Desinficering efter vandskade

Slemme skybrud eller et lækt vandrør kan give store og alvorlige vanskader på både bygninger og inventar. Hvis for eksempel kloakkerne er løbet over efter et skybrud, efterlader det sundhedsskadelige bakterier, selv når vandet er pumpet væk. Sanitern Facility Service hjælper ved akutte vandskader med at fjerne vandet, affugte og desinficere de berørte arealer.

 

Lugtgener efter vandskade

Vi har mange års erfaring i omfattende rengøringsopgaver og desinficering. Hvis der opstår luftgener i forbindelse med en vandskade, kan vi foretage en luftsanering, der fjerner den grimme lugt af kloakvand.

 

Skimmelsanering ved vandskade

Skimmelsvamp kan skyldes mange forskellige ting såsom vandskader, alder, dårlig rengøring, dårlig vedligeholdelse, høj fugtighed m.m. Skimmelsvamp er vigtigt at komme til livs, da det kan være både generende og decideret sundhedsskadeligt. De giftige svampesporer kan give allergi, astma, hovedpine, koncentrationsbesvær, irriterede øjne.

 

Affugterservice ved vandskade

Fugtige materialer kan give dårligt indeklima og øger risikoen for skimmelsvamp. Sanitern Facility Service hjælper med fugtmåling og vurderer omfanget af fugtskader i forbindelse med for eksempel vandskader. Vi har affugtere, som kan bruges ved vandskader efter skybrud eller ved mere komplicerede skader bag vægge og under gulve.

 

Kontakt Sanitern

Når Sanitern Facility Service bliver kaldt ud for at se på en fugtskade, laver vi en række test for at vurdere, hvor slemt det står til. Herefter giver vi det bedste og mest konkurrencedygtige tilbud på en skimmelsanering.

 

Vil du høre mere om det vi kan gøre for dig, så kontakt Jørn Nielsen på telefon: 24 24 08 53 eller på mail: info@sanitern.dk