Ejendomsservice

Sanitern Facility Service tilbyder ejendomsservice for boligselskaber
samt ejer- og andelsforeninger i København og på Sjælland.

Vi skræddersyr pakker, der er tilpasset den enkelte kundes behov, og som er konkurrencedygtig på både pris og kvalitet.
Vi bruger svanemærkede rengøringsmidler, der tager hensyn til både mennesker og miljø.

Ejendomsservice inkluderer blandt andet:
Vinduspolering                                 Varmemesterfunktioner
Trapperengøring                              Reparation/tømning af tagrende
Rengøring af fælles arealer             Vedligeholdelse af rørinstallationer
Fejning af gård og fortov                 Varme- og radiatorinstallationer
Snerydning og saltning                   Udskiftning af defekte lyskilder
Pasning af grønne områder            Udskiftning af navneskilte
Hækklipning og beskæring

Vil du høre mere om det vi kan gøre for dig, så kontakt Jørn Nielsen på telefon: 24 24 08 53 eller på mail: info@sanitern.dk